Finans


Målet er å intergrere FESG

Vi vurderer relevante økonomiske, miljømessige, sosiale og styringsmessige aspekter ved våre forretningsmessige beslutninger. Vi bygger robusthet gjennom en diversifisert og balansert portefølje, og vi ivaretar konkurransedyktig finansiering for å sikre bærekraftig, lønnsom og langsiktig vekst.

I tillegg til halvårlige- og årlige finansielle rapporter, har vi som mål å rapportere årlig om miljømessige, sosiale og styringsrelaterte forhold (ESG-rapportering). I tillegg vil Cloudberry rapportere om sine KPI-er, selskapets mål og ambisjoner, inkludert informasjon om hvordan vi påvirker og skaper verdier i de lokalsamfunnene der vi opererer. Vi har som mål å gjøre dette på en måte som bygger og ivaretar tillit på lang sikt, og som bidrar til bærekraftig verdiskaping.